Ineke Carolus, Viltkunst in Friesland

Laatste nieuws

Zaterdag 7 januari 2017

Vurige Aarde/Gouden Grûn

IK HEB EEN NIEUW EMAIL ADRES!!! 

carolusineke@gmail.com 

 

De tentoonstelling "Vurige Aarde/Gouden Grûn" in Museum Opslerlân in Gorredijk is afgelopen. Viltwerkgroep FLUES heeft daar werk laten zien waarin wol gecombineerd is met turfvezels. Het was een interessante ontdekkingstocht voor ons en het heeft bijzondere resultaten opgeleverd.

In juni zullen deze wandkleden te zien zijn in de kerk van Paaslo tijdens het Weerribben Textielfestival.Mijn werk is te zien en te koop in eigen atelier in Sumar(Friesland) en bij Kunsthandel Veenstra in Drachten..Foto nieuws