Ineke Carolus, Viltkunst in Fryslân

Flues

Flues is de naam van een groep van 5 vrouwen die als verbindende factor heeft het maken van vilt. We komen maandelijks bij elkaar en bespreken elkaars werk. We lenen onze handen en krachten ook aan wie van ons een project heeft dat te groot en te zwaar is om in je eentje te maken.

De laatste jaren houden we ons ook bezig met "Social Art". We ontwerpen  gezamenlijk een (kunst) werk en voeren dit ook gezamenlijk uit.

Zoals kerkbankmatten voor de Witte Kerk van Hemrik of "De wanhoop van Rixt" voor de kunstmaand Ameland. (Kijk ook onder het kopje "Kunstwerken".)

Ook exposeren we af en toe samen. zoals bijvoorbeeld in december en januari(2014-'15 en in de winter van 2016-'17) in Museum Opsterland in Gorredijk. 

Van 15 december 2018 tot 4 maart 2019 hebben we voor de derde keer in Museum Opsterlân, Gorredijk geëxposeerd, met "Caleidoscoop in vilt".

 Hier waren de resultaten te zien van ons project "Verbinden" waarbij we een winterseizoen lang lappen hebben gevilt die we in stukken knipten en aan elkaar gaven. Toen we allemaal een hele stapel hadden heeft elk er zijn eigen kunstwerk(en) van gemaakt.


 Tijdens het Textiel Festival De Weerribben op 9,10 en 11 juli 2017 heeft Flues  in de kerk van Paaslo het resultaat van het vilt/turf project "Vurige aarde/gouden grûn" laten zien. Deze werken waren eerder te zien in Museum Opsterlân en van januari tot juli 2019 waren ze te zien  in bezoekerscentrum "De Wieden" bij Sint Jansklooster.


Een fraai artikel over onze groep verscheen in de Friesland Post van oktober 2015. 

 

Leden van de groep: 

Ineke Carolus,   Ria Dokter,  Ditte Velink,  Annemiek Vervuurt, Lia van de Zande


Foto